III. Zincir Reaksiyon Bilim Festivali 30 Nisan Araştırma-Sorgulama Tabanlı Eğitim Çalıştayı Uluslararası Bilim Festivali'ne gidecek öğrenciler hazırlıklarına başladı.

Proje Hakkında

Chain Reaction (Zincir Reaksiyon) FP7 Projesi Avrupa Birliği Komisyonu’nca desteklenen, Haziran 2013'te başlayan ve üç yıl boyunca sürdürülecek olan bir projedir. Proje 12 ülkenin ortak katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu ülkeler şunlardır: İngiltere, İtalya, Slovakya, Türkiye, Bulgaristan, Fransa, Slovenya, Almanya, Yunanistan, İrlanda, Ürdün ve Gürcistan. Projenin temel amacı katılımcı ülkelerde araştırma-sorgulama temelli fen eğitiminin öğretmenlerin rutin pedagojisi olacak şekilde geliştirilmesidir. Öğretmenler profesyonel anlamda araştırma-sorgulama temelli fen öğretimine yönelik pedagojilerini proje kapsamında kullanılan ve test edilen proje kaynakları (materyalleri) ile geliştirebilirler. Öğretmenler bu proje kapsamında sınıf içi öğrenen odaklı araştırma-sorgulama temelli uygulama yapma fırsatına sahip olabileceklerdir. Sınıf içi öğretmen uygulamalarında öğrenciler eleştirel düşünme, mantıksal akıl yürütme ve bilim ile ilgili problemler çözme süreçlerine aktif olarak dâhil olabileceklerdir. Projenin öğrenciler açısından yaş grubu 14-16 arasındadır. Proje kapsamında yer alan öğrenciler öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirdikleri sınıf içi araştırmaya ve sorgulamaya dayalı süreçleri, bu süreçlerde oluşturdukları raporları veya ürünleri hem ulusal hem de uluslar arası festivallerde sunabileceklerdir. Projenin sürdürüldüğü her yıl bir ulusal bir de uluslar arası bilim festivali öğrencilerin ürünlerinin ve projelerinin sunulması için fırsat sunacaktır. Böylelikle öğrenciler sadece bilimsel kavram(a)larını geliştirmeyecek, bununla birlikte bilim, bilimsel süreçler ve bilimsel gelişme hakkındaki bilgilerini de artırabileceklerdir.

30 NİSAN ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI

Avrupa Birliği Komisyonu’nca finanse edilen ve TED Üniversitesi tarafından yürütülen FP7 Chain Reaction Projesi kapsamında 30 Nisan 2016 Cumartesi tarihinde Fen Bilimleri, Fizik ve Biyoloji öğretmenlerinin katılabileceği, sertifikalı araştırma-sorgulama tabanlı eğitim çalıştayı düzenlenecektir. Başvuru ücretsiz olup, kontenjan sınırlıdır.Şehir dışından katılacak öğretmenlerin ulaşım ve konaklama masrafları karşılanmayacaktır. "Araştırma Sorgulama Tabanlı Öğretmen Eğitim Çalıştayı"na kayıt olmak için aşağıda linki verilen anketi doldurunuz. 30 Nisan Öğretmen Çalıştayı Katılım Kayıt Formu

Chain Reaction in Turkey

'' Öğrenme ile anlama arasındaki mesafenin fark edilmediği sistemlerde öğretmenlik “anlatmak” öğrencilik ise “anlamak” dan öteye gidemez. Anlamak ve anlatmak ise bir zekanın ve iradenin başka bir zekaya ve iradeye tabi kılınmasıdır ve sonuç öğrenme değil aptallaşmadır (Ranciére, 1987). Oysaki öğrenme zihinlerin özgürleşmesi, öğretme ise iradelerin bağımsızlığını koruyarak aklın kullanılmasına zemin hazırlamaktır.’’ Prof. Dr. Murat GÜNEL Proje Yürütücüsü’’